X
GO

Job van der Baan

                     Stagiaire


Ik studeer aan de Hogeschool Utrecht, waar ik de opleiding Built Environment volg.

Onlangs ben ik met veel enthousiasme gestart met mijn stage bij AeroVision, waar ik betrokken ben bij het LIVE project en ook een onderzoeksopdracht doe die hier over gaat. Het LIVE project biedt inzicht in de ruimtelijke inrichting van de stad. Binnen dit project zal ik meelopen in het faciliteren van het contact tussen de projectpartners en het afstemmen van de beroepsproducten op de wensen van de eindgebruiker. Mijn belangrijkste taak gedurende mijn stageperiode is echter het intekenen van verschillende herinrichtingsscenario’s voor de openbare ruimte in de wijk Liendert in de daarvoor bestemde 3D-omgeving binnen het LIVE project. Dit zal gedaan worden binnen de 3D-cityplanner van StrateGis.

Daarnaast krijg ik de kans om mee te kijken en deel te nemen aan verschillende andere projecten waar AeroVision bij betrokken is.